Behöver du hjälp?

Kvinnojouren Sandviken har öppet:
mån-fre 8-17 för samtalsstöd.

Vi finns även tillgängliga på telefon efter ordinarie öppettider för råd och stöd:
Vardagar mellan 17,00-08,00
Fredag 17,00-Måndag 08,00

Telefon 026-25 00 95 el 070-594 64 83

Mejl: kvinnojouren_sandviken@hotmail.com

  • Vi har tystnadsplikt!
  • Du får vara anonym!
  • Vi journalför inget!
  • Kostnadsfritt!