Author:
Submitted by: Elin   Date: 2016-02-19 11:31
Comments:   Ratings:
Kvinnojouren kallar till årsmöte den 23 mars kl 18.00 på ABF.
Anmälan om närvaro görs till kvinnojouren senast 18 mars.
Anmäl gärna via mail kvinnojouren_sandviken@hotmail.com eller telefon 026-250095