Author: Kvinnojouren Sandviken
Submitted by: Kvinnojouren   Date: 2010-02-19 19:10
Comments:   Ratings:
Våld i nära relationer.
Misshandel är så mycket mer än bara sparkar och slag. Det kan likaväl
vara ett hotfullt beteende och kroppsspråk, isolering eller tvång.
När någon annan krymper ditt livsutrymme och kontrollerar dig.