Author:
Submitted by: Elin   Date: 2014-03-20 10:20
Comments:   Ratings:
Välkommen att bli medlem

Vi behöver fler medlemmar som sprider information
om kvinnojourens verksamhet och hur vi kan motverka
kvinnovåldet i vårt samhälle.

Vi behöver fler Jourkvinnor gå med i vår jourutbildning
Vi behöver fler ideella krafter i vår verksamhet.

Medlemsavgift 100:-

Betala till bankkonto, clearingmnr 8103-4 kontonr 903 830 558-8
Bankgiro 5782-4179

Hjärtligt Väkomna
Download : Bli medlem
Size: KB, downloaded 1212 times