Author: Kvinnojouren Sandviken
Submitted by: Kvinnojouren   Date: 2010-02-19 19:01
Comments:   Ratings:
Hos oss kan du boka tid och komma på stödsamtal. Vi har tystnadsplikt och för ingen journal, du har möjlighet att vara anonym. Vi är ingen myndighet och har ingen anmälningsplikt. Vi lyssnar på dig utan att döma och kan hjälpa dig vidare om eller när du själv vill.