Author:
Submitted by: Elin   Date: 2011-05-19 11:08
Comments:   Ratings:
Enligt brottsförebyggande rådet så är det ca 25000 fall av misshandelsbrott mot kvinnor som polisanmäls varje år. Man räknar med att endast 20-25% av våldet polisanmäls vilket innebär ett stort mörkertal.
Mäns våld mot kvinnor är betydligt vanligare än de flesta kan föreställa sig.