Author: Kvinnojouren Sandviken
Submitted by: Kvinnojouren   Date: 2010-02-19 21:45
Comments:   Ratings:
Kvinno- och Tjejjouren är en ideell förening, som grundar sig på en medlemsbas. Vi har en styrelse och ett antal ideella jourkvinnor som arbetar på helgerna. Kvinno- och tjejjouren är en kvinnoseparatistisk förening.

Till oss vänder sig kvinnor, tjejer och barn som varit utsatta för sexualiserat våld så som; psykisk misshandel, fysisk misshandel, hot, våldtäkt, förföljelse, sexuella trakasserier, incest, sexuella övergrepp och liknande problem.

Vi erbjuder; rådgivning, kris och stödsamtal samt skyddat boende. Vi erbjuder även stöd vid; polisanmälan, läkarbesök, rättegång och till andra myndigheter. Vi stöttar även anhöriga. Hos oss kan du vara helt anonym och vi för inga journaler.

Vi arbetar även utåtriktat med förebyggande arbete så som t ex feministiskt självförsvar, föreläsningar, manifestationer och liknande.