Välkommen

Sida 1   2010-02-19 by Kvinnojouren  

Kvinno- och Tjejjouren är en ideell förening, som grundar sig på en medlemsbas. Vi har en styrelse och ett antal ideella jourkvinnor som arbetar på helgerna. Kvinno- och tjejjouren är en kvinnoseparatistisk förening.

Till oss vänder sig kvinnor, tjejer och barn som varit utsatta för sexualiserat våld så som; psykisk misshandel, fysisk misshandel, hot, våldtäkt, förföljelse, sexuella trakasserier, incest, sexuella övergrepp och liknande problem.

Vi erbjuder; rådgivning, kris och stödsamtal samt skyddat boende. Vi erbjuder även stöd vid; polisanmälan, läkarbesök, rättegång och till andra myndigheter. Vi stöttar även anhöriga. Hos oss kan du vara helt anonym och vi för inga journaler.

Vi arbetar även utåtriktat med förebyggande arbete så som t ex feministiskt självförsvar, föreläsningar, manifestationer och liknande.Utsatt för våld eller hot?

Sida 1   2010-02-19 by Kvinnojouren  

Våld i nära relationer.
Misshandel är så mycket mer än bara sparkar och slag. Det kan likaväl
vara ett hotfullt beteende och kroppsspråk, isolering eller tvång.
När någon annan krymper ditt livsutrymme och kontrollerar dig.

Stödsamtal

Sida 1   2010-02-19 by Kvinnojouren  

Hos oss kan du boka tid och komma på stödsamtal. Vi har tystnadsplikt och för ingen journal, du har möjlighet att vara anonym. Vi är ingen myndighet och har ingen anmälningsplikt. Vi lyssnar på dig utan att döma och kan hjälpa dig vidare om eller när du själv vill.